Oktober 2014 Techson presenterar sin lösning för kommuner

Oktober 2014 – Techson har nu demostererat med väldigt goda resultat och positiva respons från kommunerna och erbjuder en full webbaserad skolskjutslösning där total kostnaden för kommunerna är betydlig lägre än de befintliga lösningarna idag.