Augusti 2014 – Techson lanserar svenska WEBBASERADE skolksjutssystemet för svenska kommuner

Augusti 2014 – Techson lanserar svenska WEBBASERADE skolksjutssystemet för svenska kommuner. Techsons lösning har mötts av väldigt positivt bemötande och flera kommuner har visa stora intressen efter att ha fått demonstration av systemet. Kommuner behöver inte längre betala dyra licensavgifter till olika databas, windows och server mjuk och hårdvara utan Techson levererar ett komplett packet.